Vattenkraft: Förlängning av NAP-omprövningar till 2025

Regeringen förlänger nu pausen för omprövningar av vattenkraftens miljövillkor till och med den 1 juli 2025 för de aktörer som skulle ha lämnat in sina ansökningar senast den 1 juni 2024.

Tidpunkten för övriga prövningsgrupper att ge in en ansökan flyttas fram ett år, så att de prövningsgrupper som enligt nu gällande bestämmelser ska ge in ansökan senast den 1 september 2024, i stället ska ge in ansökan senast den 1 september 2025. De första ansökningarna för moderna miljövillkor lämnades in under 2022. Prövningsgrupper och tidplan regleras i bilaga till förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter.

Regeringen framför att detta är den sista och slutgiltiga förlängningen av pausen. Därefter återupptas omprövningarna och arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor, skapa fria vandringsvägar och främja den biologiska mångfalden i vattendragen.

Syftet med förlängningen är för att upprätta mer tid för regeringen att slutföra arbetet med att ta fram de författningsändringar och andra åtgärder som ska förbättra omprövningsprocessen och förse vattenkraften med moderna miljövillkor på ett ordnat och rättssäkert sätt.

Inom Regeringskansliet pågår nämligen beredning av förslag till åtgärder som bidrar till att säkerställa att omprövningarnas påverkan på vattenkraften blir acceptabel ur ett elsystemperspektiv, förbättrar samverkan och omprövningsprocesserna och förser vattenkraften med moderna miljövillkor på ett ordnat, förutsägbart och rättssäkert sätt.

Alrutz’ Advokatbyrå kan vattenverksamhet. Byråns långa erfarenhet av tillståndsprövning av vattenkraft gör att vi på ett tryggt sätt kan lotsa våra klienter genom omprövningsprocesserna och andra vattenrättsliga frågor.

Du kan läsa mer under vårt verksamhetsområde vattenrätt.

Dela