Medarbetare

Spetskompetens för hållbar utveckling hos våra uppdragsgivare och för miljön

På Alrutz’ Advokatbyrå arbetar vi främst med tillstånd och omprövningar av verksamheter som regleras i miljölagstiftningen. Dit räknas bland annat miljöfarliga verksamheter, vattenverksamheter och täkter. Vi arbetar också med gruv- och mineralrätt samt energirätt. Ofta spänner ett ärende över mer än ett rättsområde.

Vårt mål är att erbjuda spetskompetens inom de rättsområden där vi är verksamma. På Alrutz’ Advokatbyrå finns därför några av Sveriges mest kompetenta och erfarna advokater med ett gemensamt intresse för juridik, naturvetenskap och affärer. Sammanlagt är vi tolv medarbetare på byrån. Genom vårt arbete är vi en del i våra uppdragsgivares utveckling mot långsiktig ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Våra medarbetare

Välkommen att kontakta oss med uppdragsförfrågningar

Ni är också välkomna att vända er direkt till någon av våra medarbetare.