Aktuellt

Lagstiftning: Ändringar i ellagen och miljöbalken för nätkoncession för linje

Sedan den 1 juli 2024 gäller nya regler vid prövningen av nätkoncessioner för linje. Med nä...

Välkommen att kontakta oss med uppdragsförfrågningar

Ni är också välkomna att vända er direkt till någon av våra medarbetare.