Vattenkraft: Paus för NAP-omprövningar

Regeringen förlänger pausen för omprövningar av vattenkraftens miljövillkor till och med den 1 juni för de aktörer som skulle ha lämnat in sina ansökningar senast den 1 april 2024. Även Vattenkraftens Miljöfond har beslutat att från och med den 1 maj 2024 pausa möjligheten att inkomma med nya anmälningar till fonden och samtidigt göra en översyn av villkoren för fonden.

Framflyttningen av omprövningarna görs efter att Regeringskansliet i december 2023 tog emot redovisningar av regeringsuppdrag från flera expertmyndigheter. Det pågår nu ett arbete bl.a. med att utreda att påverkan på svensk kraftproduktion inte blir för stor.

Omprövningarna av vattenkraftverkens miljövillkor ska ske enligt en fastställd tidplan. De första ansökningarna för moderna miljövillkor lämnades in under 2022. Prövningsgrupper och tidplan regleras i bilaga till förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter.

Alrutz’ advokatbyrå kan vattenverksamhet. Byråns långa erfarenhet av tillståndsprövning av vattenkraft gör att vi på ett tryggt sätt kan lotsa våra klienter genom omprövningsprocesserna och andra vattenrättsliga frågor.

Du kan läsa mer under vårt verksamhetsområde vattenrätt.

Dela