Kurs: Våtmarken och juridiken

Biträdande juristen John Woivalin håller den 21 mars 2024 i en grundläggande kurs med en genomgång av juridiken kring våtmarker i Sverige.

Kursen hålls via informations- och kunskapsföretaget JP Infonet. Den erbjuds som en hybridkurs, alltså med möjlighet att delta digitalt över länk eller på plats i Stockholm.

Under kurstillfället presenterar John en grundläggande redogörelse för hur våtmarker regleras juridiskt, vad områdena innebär och vilka praktiska konsekvenser ett sådant område kan ha t.ex. i en tillståndsprocess. John kommer även att gå igenom aktuell rättspraxis om våtmarker, allt kopplat till ett antal case-övningar. Du kan läsa mer om och anmäla dig till kursen genom denna länk.

Alrutz’ Advokatbyrå erbjuder utbildningsverksamhet inom alla våra verksamhetsområden för våra egna uppdragsgivare och andra intresserade. Vi kan skräddarsy halv- eller heldagskurser. Dessutom medverkar vi som föreläsare vid konferenser och temadagar.

Tveka inte att kontakta oss ifall du vill veta mer om vår utbildningsverksamhet.

Dela