Utbildning

Alrutz’ Advokatbyrå erbjuder utbildningsverksamhet inom alla våra verksamhetsområden både för våra egna uppdragsgivare och för andra intresserade. Vi samarbetar bl.a. med JP Infonet och med Sveriges Bolagsjurister.

Företagsanpassade utbildningar

Med en skräddarsydd halv- eller heldagskurs kan vi tillgodose företagets specifika behov av såväl bredare utbildning inom det miljörättsliga området som svar på enskilda frågeställningar.

 

Talaruppdrag

Vi medverkar också som talare vid konferenser och som föreläsare på uppdrag av utbildningsföretag.

Kommande utbildningar

2024-09-26:
Miljöprövning enligt miljöbalken: från ax till rättskraftig tillståndsdom, för Sveriges Bolagsjuristers medlemmar.

2024-10-21:
Den operativa tillsynen enligt miljöbalken: påverkan på den dagliga driften av en tillståndspliktig verksamhet, för Sveriges Bolagsjuristers medlemmar.

2024-11-21: Hantering av förorenade jord- och schaktmassor, för Sveriges Bolagsjuristers medlemmar.

Kommande: Den svenska ellagstiftningen, JP Infonet.
Kommande: Våtmarken och juridiken, JP Infonet.


Välkommen att kontakta oss med uppdragsförfrågningar

Ni är också välkomna att vända er direkt till någon av våra medarbetare.