Hem » Medarbetare » Susanne Åberg Witt-Strömer

Susanne Åberg Witt-Strömer

Advokat & delägare

Kontaktuppgifter

Susanne har mer än 30 års erfarenhet av tillståndsprövningar av många olika slag av miljöfarliga verksamheter, vattenverksamheter samt av frågor om ansvar för förorenade områden. Susanne är ordförande i Svenska Föreningen för Miljörätt och styrelseledamot i Svensk Energis Vänförening.

Erfarenhet

2001 - nuvarande
Advokat och delägare,
Alrutz’ Advokatbyrå
1996
Advokat
1991 - 1996
Biträdande jurist Alrutz’ Advokatbyrå
1988 - 1990
Tingsmeritering

Utbildning

1988
Jur. kand. vid Lunds universitet

Språk

Svenska och engelska

Övrigt

Medlem av Sveriges advokatsamfund.