Författare: johnw

Nytt tillstånd: E-metanol som fartygsbränsle

Bolaget FlagshipTWO AB har den 30 april 2024 erhållit tillstånd till produktion av det klimatneutrala bränslet elektrometanol (e-metanol), vilket är ett bränsle som har en stor potential för att ersätta [...]
Read more

Vattenkraft: Paus för NAP-omprövningar

Regeringen förlänger pausen för omprövningar av vattenkraftens miljövillkor till och med den 1 juni för de aktörer som skulle ha lämnat in sina ansökningar senast den 1 april 2024. Även [...]
Read more

Nytt tillstånd: Förnybart flygbränsle

Bolaget Preem AB har genom en färsk deldom tagit verksamheten vid Preemraff Lysekil ett steg vidare mot en förnybar och cirkulär verksamhet. Den 26 mars 2024 meddelade Vänersborgs tingsrätt, mark- [...]
Read more