Nytt tillstånd: Uttag av grund- och ytvatten till äppelmusteri

Det mer än hundraåriga svenska familjeföretaget Kiviks Musteri AB har den 13 maj 2024 erhållit tillstånd till uttag av grund- och ytvatten i anslutning till bolagets äppelmusteri i Kivik, Simrishamns kommun. Detta framgår av en ny dom från Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, i mål nr M 619-23.

Ansökan har föregåtts av omfattande utredningar som föranletts av verksamhetens läge på natursköna Österlen med alla dess naturvärden. Genom domen har bolaget nu fått ett 20-årigt tillstånd till uttag av grundvatten och ett ej tidsbegränsat tillstånd till uttag av havsvatten. Uttagen tillgodoser verksamhetens vattenbehov och bedöms som långsiktigt hållbara.

Alrutz’ Advokatbyrå välkomnar tillståndsdomen, framför allt avseende frågan om uttag av grundvatten, som gör att Kiviks Musteri kan fortsätta sin verksamhet och levandegöra Österlen. Byrån har mångåriga erfarenheter av att bistå livsmedelsindustrier och verksamhetsutövares olika tillståndsprocesser sedan byråstarten 1909.

Du kan läsa mer under vårt verksamhetsområde miljörätt.

Dela