Våra verksamhetsområden

Miljörätt

Miljörätten är central för alla som bedriver industriell eller annan miljöpåverkande verksamhet. Förändringstakten är hög och påverkar många delar av företagens vardag.

Vattenrätt

Vattenrätt har sedan starten varit ett betydelsefullt verksamhetsområde för Alrutz’ Advokatbyrå och byrån har mycket gedigen erfarenhet.

Gruvrätt

Gruvindustrin är en bransch med omfattande regleringar, där minerallagen och miljöbalken är de mest centrala delarna.

Energirätt

Det är få saker som är möjligt i dagens samhälle utan elektricitet. Den s.k. energirätten regleras genom en mängd olika lagar, där ellagen med den viktiga koncessionsrätten utgör en av huvudkomponenterna.

Förorenade områden

Reglerna om avhjälpande av föroreningsskada och allvarlig miljöskada, dvs. undersökning och efterbehandling av förorenade mark- och vattenområden med mera, är en del av miljörätten som fått och får allt större betydelse.

Utbildning

Miljörätten är omfattande och föränderlig. Att tillföra kunskap utifrån bidrar till att den egna organisationen får bättre förutsättningar för att veta vad som gäller och hur specifika frågor för verksamheten ska hanteras.

Välkommen att kontakta oss med uppdragsförfrågningar

Ni är också välkomna att vända er direkt till någon av våra medarbetare.