Hem » Medarbetare » Sofia Hedelius

Sofia Hedelius

Advokat & delägare

Sofia är advokat och delägare med långvarig erfarenhet av tillståndsprocesser rörande svensk basindustri och energiproduktion. Hon är specialiserad på vattenkraft, processindustri och förbränningsanläggningar. Sofia arbetar i nära samverkan med Energiföretagen och hon är sekreterare i Svenska Föreningen för Miljörätt.

Erfarenhet

2021 - nuvarande
Delägare, Alrutz’ Advokatbyrå
2019 - nuvarande
Advokat, Alrutz’ Advokatbyrå
2016 - 2019
Biträdande jurist, Alrutz’ Advokatbyrå
2015 - 2016
Stabsjurist, Försvarsmakten
2011 - 2015
Miljöjurist, Naturvårdsverket
2009 - 2011
Föredragande (fr.o.m. 2010 biträdande beredningschef), Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt
2001 - 2008
Rättslig expert/kval. handläggare, Skatteverket, huvudkontoret
1997 - 2000
Kammarrättsfiskal, Kammarrätten i Stockholm
1996
Skattekonsult, KPMG
1994 - 1996
Notarie, Länsrätten i Skaraborgs län

Utbildning

2008
Miljörätt, Uppsala universitet
1993 - 1994
Comparative and European Law, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
1988 - 1993
Jur. kand., Uppsala universitet
1992
An introduction to English law , University of Surrey, Guildford
1991
Historia A, Uppsala universitet
1990
Studier i franska, Sorbonne, Paris
1985 - 1988
Naturvetenskaplig linje

Språk

Svenska och engelska

Övrigt

Medlem av Sveriges advokatsamfund.