Hem » Medarbetare » Maria Göransson

Maria Göransson

Advokat

Maria Göransson är advokat och har gedigen erfarenhet av tillståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter inom olika branschområden, varav särskilt beträffande gruvverksamheter. Maria åtar sig också uppdrag som föreläsare inom miljörättens område.

Erfarenhet

2022 - nuvarande
Advokat, Alrutz’ Advokatbyrå
2017 - 2021
Biträdande jurist, Alrutz’ Advokatbyrå
2015 - 2017
Föredragande, Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt
2013 - 2015
Tingsnotarie, Solna tingsrätt
2011 - 2012
Bolagsjurist, Vattenfall
2009 - 2011
Jurist, fd. Konsumenternas elrådgivningsbyrå

Utbildning

2008
Jur. kand. vid Stockholms universitet

Språk

Svenska och engelska

Övrigt

Medlem av Sveriges advokatsamfund.