Hem » Medarbetare » John Woivalin

John Woivalin

Biträdande jurist

John kommer senast från en miljörättslig advokatbyrå och har dessförinnan arbetat som juridisk rådgivare inom miljörätt på JP Infonet. Han har tidigare arbetat som jurist inom miljöområdet på Åland. John har en juristexamen och fil.kand. i företagsekonomi från Uppsala universitet och har även studerat kurser i vindkraft, fiskevård och Östersjöns miljö. John håller också i utbildningar.

Erfarenhet

2023 - nuvarande
Biträdande jurist, Alrutz’ Advokatbyrå
2023 - 2023
Biträdande jurist, Agnes advokater (kontorsgemenskap med Alrutz’ Advokatbyrå)
2021 - 2023
Juridisk rådgivare & redaktör, JP Infonet
2021
Jurist, Ålands landskapsregering: Miljöbyrån
2020
Forskningsamanuens i miljörätt, Uppsala universitet

Utbildning

2022
Fiskevård, Sveriges lantbruksuniversitet
2022
Vindkraft – planering, Uppsala universitet
2022
Östersjöns miljö, Uppsala universitet
2019 - 2021
Fil. kand. i företagsekonomi, Uppsala universitet
2016 - 2021
Jur. kand. vid Uppsala universitet

Språk

Svenska och engelska