Home » Employees » Sofia Hedelius

Sofia Hedelius

Partner

Sofia is a lawyer and partner with experience in permit matters concerning Swedish industry and energy production. She specializes in hydropower, process industry and combustion plants. Sofia works in close cooperation with the organization Energiföretagen and is secretary of the Swedish Association for Environmental Law.

Experience

2021 - nuvarande
Delägare, Alrutz’ Advokatbyrå
2019 - nuvarande
Advokat, Alrutz’ Advokatbyrå
2016 - 2019
Biträdande jurist, Alrutz’ Advokatbyrå
2015 - 2016
Stabsjurist, Försvarsmakten
2011 - 2015
Miljöjurist, Naturvårdsverket
2009 - 2011
Föredragande (fr.o.m. 2010 biträdande beredningschef), Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt
2001 - 2008
Rättslig expert/kval. handläggare, Skatteverket, huvudkontoret
1997 - 2000
Kammarrättsfiskal, Kammarrätten i Stockholm
1996
Skattekonsult, KPMG
1994 - 1996
Notarie, Länsrätten i Skaraborgs län

Education

2008
Miljörätt, Uppsala universitet
1993 - 1994
Comparative and European Law, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
1988 - 1993
Jur. kand., Uppsala universitet
1992
An introduction to English law , University of Surrey, Guildford
1991
Historia A, Uppsala universitet
1990
Studier i franska, Sorbonne, Paris
1985 - 1988
Naturvetenskaplig linje

Language

Swedish, English

Other

Medlem av Sveriges advokatsamfund.