Home » Employees » Jan Eriksson

Jan Eriksson

Partner

Jan Eriksson is a lawyer and has been with the firm since 2009. He is partner since 2014.

Experience

2009 - nuvarande
Advokat och delägare,
Alrutz’ Advokatbyrå
2001 - 2009
Plast- & Kemiföretagen (tidigare Kemikontoret) ansvarig för miljörätt, handelspolitik och allmän juridik, från 2008 chef för Näringspolitiska avdelningen
1997 – 2001
Bolagsjurist vid Boliden AB med bl.a. huvudansvar för miljörättsliga frågor, från 1998 även ansvarig för koncernens globala försäkringsprogram (personförsäkringar undantagna)
1988 – 1997
Sveriges Industriförbund, rätts-avdelningen (varav ansvarig för det företagsjuridiska programområdet under perioden 1996 – 1997)
1986 – 1988
Fiskal vid Kammarrätten i Stockholm
1984 – 1986
Tingsnotarie vid Solna tingsrätt

Education

1979 – 1983
Jur. kand. vid Stockholms universitet

Language

Swedish, English

Other

Har publicerat skrifter och artiklar inom områdena produktansvar, straffansvar inom företag och generationsskiften i familjeägda företag. Har vidare deltagit som expert/sakkunnig i offentliga utredningar. Är sedan 1990 extern ledamot i Trygg-Hansas försäkringsnämnd för fastighets- och företagsförsäkring. Har varit medlem i Svenskt Näringslivs Miljörättsgrupp (tidigare Sveriges Industriförbunds Miljörättsgrupp) sedan starten år 1989 och dess ordförande under perioden 2000 - 2009.

Medlem av Sveriges advokatsamfund.